De AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.

AVG en onze EHBO-vereniging
Wat heeft deze wet voor ons als vereniging en bestuur te betekenen?
Het bestuur en de leden moeten zich bewust zijn van hun rechten en wat privacygevoelige inhoud is. Deze wet zorgt ervoor dat alle partijen scherper en gerichter gaan kijken naar het gebruik van persoonsgegevens. Wij als EHBO-vereniging en bestuur moeten kenbaar maken welke gegevens wij bezitten, het doel, grondslag en de noodzakelijkheid daarvan. Daarnaast moeten wij kunnen aantonen aan wie wij welke gegevens doorgeven en met welke reden. Hiervan moeten we ook een logboek/register bijhouden, zodat bij een controle of aanvraag van openbaar maken van gegevens van een persoon om wie het gaat, te kunnen voldoen aan die aanvraag.

In onze statuten staat wat en wie wij zijn, en wat de grondslag van onze EHBO-vereniging is. Op deze pagina zullen we aanvullende informatie geven met betrekking tot de AVG.

Wat is de grondslag van AVG in onze vereniging
Voor een vereniging is de grondslag een overeenkomst: zonder administratie kan de vereniging niet functioneren.

Met welk doel gebruiken wij deze gegevens
Contact met de leden van onze vereniging: mail, post en telefonisch
Oproepen voor een inzet bij een EHBO-evenement
Planning voor scholing
Aanvragen van verlenging EHBO-diploma's
De leden van het bestuur: wie waarvoor te benaderen is en op welke manier

Noodzakelijkheid
Wij maken gebruik van de volgende gegevens: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, diplomanummer en datum lid van onze vereniging.

Evenementenhulpverlener geeft informatie over slachtoffers
Als je persoonlijke informatie hebt over het slachtoffer, mag je dit gewoon delen met de ambulanceverpleegkundigen. De AVG is pas van toepassing als de informatie wordt verwerkt. Dat is of met een computer of op papier als het doel is ze in een database op te nemen. In de praktijk geven wij mondeling deze informatie door. Notities worden meteen vernietigd en niet opgeslagen. In dit geval is de AVG niet van toepassing. Wat het ambulancepersoneel met de informatie doet is hun zaak. Daar hoef je je als EHBO-er niet druk over te maken.

Toestemmingsverklaring
Om te kunnen voldoen aan de regels van de AVG, is het hel belangrijk dat deelnemers, leden, cursisten en overige personen toestemming geven zodat wij deze gegevens mogen gebruiken. Hiervoor zullen wij alle leden benaderen me de vraag of zij een verklaring willen ondertekenen waarin staat dat zij akkoord gaan. Dit kan ook via de mail.

Informatie op de website
Om cursisten, vrijwilligers, leden en bestuursleden te beschermen maar ook om mee te kunnen werken aan de regels van RSIN (belastingdienst), zijn wij verplicht om bepaalde gegevens kenbaar te maken. Dit betreffen: het financieel jaaroverzicht, de contactgegevens van onze vereniging en de bankgegevens van onze vereniging.

Met wie delen wij deze gegevens, en welke gegevens
Het Oranje Kruis: diplomanummer, naam, adres, geboortedatum, e-mailadres
Facebook: gegevens EHBO-vereniging, contact bestuur, (e-mail) promotie
Website: gegevens vereniging, contact bestuur, nieuws en promotie
Evenementenaanvraag: onderling via e-mail
Aanvrager evenement: naam + telefoonnummer als evenement zich daarvoor leent, contactgegevens bestuur EHBO-vereniging, nota met rekeningnummer
Gemeente: gegevens vereniging, contactgegevens bestuur
Instructeur Eerste Hulp: naam, geboortedatum, gegevens vereniging en bestuur, lotussen
Verwerking certificaten en diploma's van alle scholingsactiviteiten

Wie kan er bij deze gegevens
Bestuur: heeft inzicht in alle gegevens
Leden: naam, telefoonnummer

Hoe zijn de gegevens opgeslagen en beveiligd
Bestuur: ledeninformatie en verenigingsinformatie op een externe harde schijf of ander extern digitaal opslagmiddel en op de computer van de voorzitter en de penningmeester
Oranje Kruis: extern bedrijf/programma om digitale gegevens te beschermen
Mail/Facebook/Website vereniging: alleen algemene gegevens, wachtwoord
Instructeur Eerste Hulp: eigen verantwoordelijkheid