EHBO-Vereniging Heiloo

Beleidsplan 2019-2024

             

Beleidsplan 2019-2024

Hoofdstuk 1 Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2019-2025 van EHBO-Vereniging Heiloo. Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van deze vereniging voor de komende jaren.

Dit beleidsplan maakt duidelijk wat de vereniging in de genoemde periode wil doen om te functioneren binnen de doelstellingen die gesteld zijn in de statuten van onze vereniging. Binnen deze vereniging zetten verschillende vrijwilligers zich regelmatig in om de activiteiten vorm te geven en waar nodig aan hulpverlening te doen.

Hoofdstuk 2 Missie en Visie van de vereniging.

2.1 Missie

 • De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;
 • De vereniging verstrekt op verzoek, tegen betaling, eerste hulp bij sport- en spelwedstrijden, manifestaties, beurzen, opendagen, etc.

2.2 Visie

De vereniging wil dit doel bereiken door:

 • Het organiseren van cursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;
 • Het organiseren van herhalingslessen met als doel om de aangeleerde competenties te onderhouden en te verbeteren;
 • Het organiseren van verdiepingslessen met als doel om de kennis uit te breiden om zo onze hulpverlening te professionaliseren. [drank- en drugs, omgaan met agressie etc.]
 • Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen ten behoeve van lessen evenementen;
 • Het organiseren van de hulpverlening bij evenementen door gediplomeerde eerstehulpverleners onder aansturing van een evenementen coördinator;
 • Actief participeren bij vraag naar EHBO, EHAK of AED-reanimatie cursussen binnen de gemeente en omstreken;
 • Enthousiasmeren van de leden ten behoeve van het behoud van de vereniging.
 • Een doelgerichte propaganda middels berichtgeving in lokale media;
 • Samenwerking met andere verenigingen en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen;

 

Hoofdstuk 3 Activiteiten voor de komende periode.

De vermelde periode staat in het teken van de continuering en uitbreiden van het huidige aanbod aan cursussen en herhalingslessen en het verlenen van EHBO-ondersteuning tijdens evenementen in Heiloo en omgeving.

3.1 Organisatie rondom de herhalingsavonden.

Het bestuur streeft naar een vorm waarin de lessen een praktijkgerichte aanpak hebben, en waarin tevens de theorie belicht wordt. Daarnaast wil onze vereniging een keer per seizoen zogenaamde verdiepingslessen organiseren om onze vrijwilligers maximaal te voorzien van informatie.

3.2 Organisatie rondom de hulpverlening.

Voor onze vereniging en onze opdrachtgevers van evenementen is hoogwaardig en constante hulpverlening wenselijk. Om dit te borgen, maken wij gebruik van een aanvraagformulier voor EHBO-ondersteuning waarin alle benodigde informatie dient te worden ingevuld. De evenementen- coördinator beoordeelt deze en bij eventuele vragen en of niet juist in te schatten risico’s wordt met de opdrachtgever overlegd.  Deze gegevens worden voorafgaande aan het evenement verstrekt aan de vrijwilligers, zodat iedereen weet waar hij aan toe is en mede zorg kan dragen voor een gedegen voorbereiding en een adequate hulpverlening.

3.3 Zorg voor voldoende bestuursleden

Het bestuur wil zorg dragen voor continuïteit van de vereniging. Onze voorkeur gaat uit naar bestuursleden die zelf een EHBO of EHAK-diploma of Reanimatie certificaat hebben of bereid zijn hiervoor een opleiding te volgen.

3.4 Samenwerking met HartslagNu.

De vereniging erkent het belang van Reanimatie en geeft jaarlijks cursussen en herhalingscursussen op het gebied van Reanimatie, dit in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting.

We zullen binnen onze mogelijkheden en ervaringen een bijdrage leveren aan het hartveilig maken van Heiloo. Zo stimuleren we bijvoorbeeld leden geregeld om zich aan te melden bij HartslagNu en ook daadwerkelijk in actie te komen op het moment dat zij een oproep krijgen.

Tijdens de herhalingslessen bieden we de leden de mogelijkheden om ervaringen op dit vlak te delen en vragen hierover te stellen.

Reanimatiecursussen zijn voor alle belangstellenden toegankelijk.